Tag Archives: çatlak kremi

Çatlak giderici etkiye sahip babe çatlak kremi

İnsanın doğası gereği bazı durumları yaşaması gerekir. Şüphesiz bu yaşaması gereken durumları başında da anne olması gelmektedir. Çünkü insan türünün üremesi ve hayatını devam ettirmesi için gerekli olan doğum olayının gerçekleşmesi gerekir. Bayan bireyler olarak bu sıkıntının en büyük kısmına şüphesiz katlanmaktadırlar. Bir bayan birey için annelik dönemi 9 ayı geçen bir süreyi içine alır, bu sayede anne gerek fiziksel… (more…)